Cần có luật cho khu công nghiệp, khu kinh tế

Cần có luật cho khu công nghiệp, khu kinh tế

Thông qua diễn đàn “Phát hiện nút thắt trong thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-Vai trò của Kiểm toán Nhà nước” được tổ chức mới đây, Kiểm toán Nhà nước và các chuyên gia kinh tế đã kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Pháp luật về kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công tại Việt Nam hiện nay

Pháp luật về kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công tại Việt Nam hiện nay

Nợ công đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để đánh giá về việc sử dụng, quản lý nợ công (QLNC), vai trò của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) hết sức to lớn. Theo đó, cần thiết phải có những cuộc kiểm toán riêng về nợ công bao gồm kiểm toán các báo cáo thường niên về nợ công, kiểm toán chuyên đề về nợ công, hoặc kiểm toán đầy đủ về tình hình quản lý và sử dụng các khoản nợ công. Bài viết nghiên cứu các quy định pháp luật về KTNN trong QLNC tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi hoạt động kiểm toán QLNC dựa trên những bài học kinh nghiệm trên thế giới.
Kế hoạch kiểm toán năm 2024: Trọng tâm, trọng điểm, đề cao tính công khai, minh bạch

Kế hoạch kiểm toán năm 2024: Trọng tâm, trọng điểm, đề cao tính công khai, minh bạch

Tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hoạt động kiểm toán cần có trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan toả, đề cao tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. 
Năm 2024, Kiểm toán Nhà nước sẽ không tăng số cuộc kiểm toán

Năm 2024, Kiểm toán Nhà nước sẽ không tăng số cuộc kiểm toán

Sáng 14/06/2023, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức cuộc họp trực tuyến cho ý kiến về định hướng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2024 của KTNN và công tác rà soát kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN phục vụ Phiên giải trình "Việc thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN hết niên độ NSNN 2021" của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều ngày 15/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Quy mô còn nhỏ, tần suất còn thấp

Quy mô còn nhỏ, tần suất còn thấp

Tại Hội thảo “Kiểm toán đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ” ngày 6/7, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cho biết, quy mô và tần suất kiểm toán còn nhỏ so với yêu cầu kiểm toán loại hình doanh nghiệp này.