VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Việc xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi) về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp với các chính sách mới sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm cho việc phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp (DN) Nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Nhà nước sẽ tiếp tục thoái vốn tại một số DN và hoàn thành quá trình cổ phần hóa (CPH) theo kế hoạch.

Quy định mới về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Quy định mới về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Xóa nợ tiền thuế cho doanh nghiệp phát sinh trước ngày 01/7/2007

Xóa nợ tiền thuế cho doanh nghiệp phát sinh trước ngày 01/7/2007

Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với 2 công ty do đã cổ phần hóa.

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước

So sánh hiệu quả hoạt động của nhóm doanh nghiệp (DN) cổ phần nhà nước với DN nhà nước (DNNN), DN khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và DN tư nhân cho thấy, cổ phần hoá (CPH) và thoái vốn nhà nước làm gia tăng hiệu quả hoạt động của DN.

Kinh nghiệm thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước

Kinh nghiệm thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước

Kiểm soát nội bộ có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và phát hiện gian lận trong các doanh nghiệp, do vậy, các quốc gia đều quan tâm, có cơ chế thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ tại các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, mỗi nước thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ riêng phù hợp với hành lang pháp lý và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Gắn trách nhiệm của bộ, ngành trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Gắn trách nhiệm của bộ, ngành trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Khi nói về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”, Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cho biết, đề án mới sẽ gắn trách nhiệm của các bộ, ngành cụ thể và chặt chẽ hơn. Qua đó, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tiến độ triển khai cổ phần hóa, thoái vốn…

Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong đại dịch Covid-19

Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong đại dịch Covid-19

Góp phần vào hành trình tiếp sức cho đất nước vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, trong vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines (VNA) đang nỗ lực duy trì cầu hàng không để thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ - vừa phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa, nguồn lực y tế phòng chống dịch, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, kết nối giao thương mặc dù mạng đường bay nội địa và quốc tế đang bị hạn chế tối đa.

Tập trung thoái vốn, bán cổ phần lần đầu một số doanh nghiệp lớn trong năm 2021

Tập trung thoái vốn, bán cổ phần lần đầu một số doanh nghiệp lớn trong năm 2021

Để đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo Bộ Tài chính, trong những tháng còn lại của năm, cần tập trung thoái vốn tại Sabeco, Vinamilk, Tập đoàn FPT, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; hoàn thành bán cổ phần lần đầu đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Agribank, Công ty mẹ VNPT, MobiFone.

Vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Doanh nghiệp nhà nước tồn tại trong mọi nền kinh tế. Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước có vị trí, vai trò quan trọng, được khẳng định cả trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lẫn trong thực tiễn. Tuy nhiên, vị trí, vai trò doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với tiềm lực, nguồn lực, chính vì vậy, để doanh nghiệp nhà nước thực hiện tốt vai trò của mình cần xác định rõ vị trí của doanh nghiệp nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại và tiếp tục đổi mới cơ chế, quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ Trung Quốc không còn cứu các doanh nghiệp nhà nước bằng mọi giá?

Chính phủ Trung Quốc không còn cứu các doanh nghiệp nhà nước bằng mọi giá?

Quan điểm cho rằng chính phủ sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước khi họ không trả được nợ giờ đây không còn chính xác nữa.

Phân loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động

Phân loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động

Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/7/2021 nêu rõ các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong một số lĩnh vực.

Quy định mới về bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần

Quy định mới về bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa sang công ty cổ phần

Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần.

Phân loại doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn

Phân loại doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 làm cơ sở rà soát Kế hoạch duy trì công ty TNHH một thành viên, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Tập trung cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp quy mô lớn

Tập trung cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp quy mô lớn

Để đảm bảo số thu từ cổ phần hoá, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước theo kế hoạch, theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cần tập trung cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn.

Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Không phải cổ phần hóa là cái gì cũng bán!

Nhiều chuyên gia cho rằng, cần rà soát danh mục các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà Nhà nước dự kiến sẽ cổ phần hóa đến năm 2025 trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

Bảo đảm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện

Bảo đảm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện

Đó là một trong những nội dung của công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật được nêu tại Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước".

Doanh nghiệp nhà nước vẫn thiếu mặn mà

Doanh nghiệp nhà nước vẫn thiếu mặn mà

Mặc dù đấu thầu qua mạng mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, tuy vậy, nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (doanh nghiệp nhà nước) vẫn chưa mặn mà với hình thức này. Bằng chứng là trong năm 2020, các doanh nghiệp này chỉ chiếm hơn 20% tỷ lệ gói thầu cũng như giá trị thực hiện đấu thầu qua mạng.

Quy định mới về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Quy định mới về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Từ ngày 28/6/2021, doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của DN đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị DN gửi cơ quan chủ quản phê duyệt theo quy định.

Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp cổ phần hóa đề xuất phương án sử dụng đất gồm tổng diện tích và số lượng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng; trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất của từng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn.