2015 - Hạ tầng giao thông sẽ có bước đi bền vững hơn, ấn tượng hơn

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Năm 2014 được coi là một năm thành công của ngành giao thông vận tải trong thu hút đầu tư và xây dựng nhiều dự án giao thông quan trọng. Năm 2015, việc đặt ra là phải chủ động tìm các giải pháp để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, trên cơ sở tập trung quản lý đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công.

2015 - Hạ tầng giao thông sẽ có bước đi bền vững hơn, ấn tượng hơn
Năm 2015, việc đặt ra là phải chủ động tìm các giải pháp để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, trên cơ sở tập trung quản lý đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công.
Tìm nguồn vốn để thu hút đầu tư và xây dựng dự án giao thông quan trọng đã khó, việc quản lý, sử dụng đồng vốn sao cho thực sự hiệu quả lại đòi hỏi quyết tâm cao hơn từ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và bộ ngành. Vì vậy, cần chủ động cải cách các thủ tục hành chính, xây dựng mức thu phí phù hợp và phương án chuẩn bị dự án chuyên nghiệp và khoa học, tiết kiệm thời gian và công sức, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Thứ nhất, để thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông, hình thức cổ phần hóa đang được đẩy mạnh. Việc chào bán và giới thiệu các sản phẩm của ngành giao thông vận tải như đường cao tốc, sân bay, cảng biển phải được thực hiện một cách khoa học và bài bản, trên cơ sở quy hoạch đồng bộ. Như phân tích của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật, phải chỉ rõ giải pháp nào, công trình nào là trọng điểm, trọng tâm mà nhà đầu tư, có thể rót vốn và thu hồi nhanh. Đặc biệt là hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư khi họ tham gia các công trình hàng hải.

Thứ hai, các cơ quan chức năng phải thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng. Lâu nay, giải phóng mặt bằng của các dự án, nhất là dự án đô thị thường bị phê bình chậm trễ, ì ạch. Đây chính là nguyên nhân gây chậm tiến độ, đội vốn công trình. Ví dụ, hàng loạt dự án đường sắt đô thị tại cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, năm 2015, với việc hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là từ những đề xuất về việc có sự hỗ trợ của Nhà nước đối với giải phóng mặt bằng, trên cơ sở xác định rõ ràng hơn trách nhiệm của chính quyền cơ sở sẽ được đẩy mạnh hơn trong năm 2015. Giải phóng mặt bằng nếu hoàn thành sớm sẽ tiết kiệm chi phí cho Nhà nước chứ không chỉ là nhà đầu tư.
Mặc dù trong 2, 3 năm vừa rồi, các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư đã tốt hơn rất nhiều, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, mong muốn của các nhà đầu tư là chính sách ổn định lâu dài, còn giải phóng mặt bằng cần phải nhanh hơn nữa, trên cơ sở phối hợp, để tạo ra giá trị, tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư và cho xã hội.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất trong thu hút đầu tư vẫn là cơ chế, chính sách. Như vậy, muốn hấp dẫn, muốn cạnh tranh thì các cơ chế chính sách phải rõ ràng. Vì vậy, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Kế hoạch và đầu tư đang phối hợp để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước, để các nhà đầu tư tin tưởng khi đầu tư vào Việt Nam. Cục trưởng Cục Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và đầu tư Lê Văn Tăng cho biết, Chính phủ đang khẩn trương lấy ý kiến các thành viên để sớm ban hành Nghị định đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong nghị định nêu rõ, Chính phủ bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, chứ không bảo lãnh tỷ giá. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chờ đợi sự ra đời của những nghị định này.

Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, quản lý minh bạch, vận hành khoa học được đẩy mạnh trong năm 2015, là nền tảng để hấp dẫn các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư lớn vào các dự án trọng điểm của đất nước. Đây được coi là quyết tâm của ngành giao thông vận tải trong việc tự đổi mới, tự hoàn thiện một cách mạnh mẽ. Nói đi đôi với làm, bằng những số vốn đầu tư lớn mạnh, bằng những công trình hoàn thành đúng và vượt tiến độ... sẽ tiếp tục phát huy, thể hiện sức mạnh tập thể, sự đồng bộ và đoàn kết là những việc tiếp theo để cùng góp phần phát triển đất nước. Như trả lời báo chí mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng thẳng thắn rằng, ấn tượng nhất của ông trong năm qua, chính là sự thay đổi về tư duy, cung cách làm việc, tinh thần đoàn kết của hầu hết cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành. Gốc của mọi thành công chính là yếu tố chất lượng con người thực sự đã được nâng lên và muốn đi trước mở đường thì không thể ì ạch, trì trệ.