204.249 hộ gia đình, cá nhân chờ xóa nợ thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Hiện đã có 24 Cục Thuế địa phương gửi hồ sơ lên Tổng cục Thuế đề nghị xóa nợ thuế cho 204.249 đối tượng là hộ gia đình, cá nhân với số tiền thuế là 96.331 triệu đồng.

204.249 hộ gia đình, cá nhân chờ xóa nợ thuế
Hiện đã có 24 Cục Thuế địa phương gửi hồ sơ lên Tổng cục Thuế đề nghị xóa nợ thuế cho 204.249 đối tượng là hộ gia đình, cá nhân với số tiền thuế là 96.331 triệu đồng.Nguồn: internet
Đây là các trường hợp có khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007. Tuy nhiên, theo cơ quan Thuế hầu hết các trường hợp này phải chờ xem xét là bởi ngoài quy định thời gian, các khoản nợ này còn đáp ứng 3 điều kiện như: Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn; thứ hai, không thanh toán được số tiền nợ thuế; thứ ba, đã ngừng kinh doanh.

Do vậy, trong tổng số 204.249 hộ gia đình, cá nhân trên, chỉ có 12.411 trường hợp, với số tiền thuế là 30.006 triệu đồng là đáp ứng đủ 3 điều kiện; Trường hợp không đủ điều kiện (thiếu 1 hoặc 2 trong 3 điều kiện trên) là 38.447 đối tượng, với số tiền thuế là 13.578,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, một trong những khó khăn hiện nay là chưa có căn cứ xác định thế nào là khó khăn, không có khả năng nộp thuế và đã ngừng kinh doanh. Đặc biệt là các đối tượng là hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp… hiện các Cục Thuế chưa xác định được có phải hộ kinh doanh hay không; đồng thời rất khó xác định thế nào là “ngừng kinh doanh” với đối tượng này.

Do vậy, để tháo gỡ những vướng mắc này, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng các quy định cụ thể trong Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2013.