3 giao dịch không được dùng tiền mặt

PV.

(Tài chính) Theo Nghị định số 222/2013/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành, từ 1/3/2014, một số trường hợp sẽ không được thực hiện thanh toán giao dịch bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, các giao dịch  không được thanh toán bằng tiền mặt bao gồm:

Một là,
giao dịch chứng khoán. Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký và giao dịch thông qua Sở giao dịch chứng khoán

Hai là, góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp

Ba là, vay và cho vay ngoài ngân hàng

Nghị định cũng quy định rõ, đối với tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hoặc sử dụng vốn Nhà nước, chỉ được phép thanh toán bằng tiền mặt trong một số trường hợp cụ thể do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2014 và thay thế Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt.