3 tháng, phát hiện 11 vụ tham nhũng

Theo dantri.com.vn

(Tài chính) Tổng kết quý III/2013, Thanh tra Chính phủ cho biết, cơ quan thanh tra phát hiện 4 vụ tham nhũng, qua giải quyết khiếu nại tố cáo phát hiện thêm 3 vụ, qua kiểm tra nội bộ “bóc” được 4 vụ. Tổng cộng, cả nước phát hiện 11 vụ, giá trị 800 triệu đồng.

 3 tháng, phát hiện 11 vụ tham nhũng
3 tháng, cả nước phát hiện 11 vụ tham nhũng với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng. Nguồn: internet

Trong 3 tháng vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận 2 cuộc thanh tra, gồm thanh tra “Vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; thanh tra thu ngân sách tại khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương Đồng Nai.

Thanh tra cũng đã xây dựng báo cáo và hoàn thiện kết luận 20 cuộc thanh tra, trong đó có nhiều cuộc dư luận rất chờ đợi như thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực EVN, Tập đoàn Cao su Việt Nam; Thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Bộ Y tế…

Đến nay, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với 4 kết luận thanh tra, gồm thanh tra việc đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, liên huyện tại 6 tỉnh thành; thanh tra việc kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên tại 3 tỉnh thành, 3 bộ ngành; thanh tra việc quản lý vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch với Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch. Qua 4 vụ này, Thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền 354 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 3,1 tỷ đồng, xử lý 351 tỷ sử dụng vốn hỗ trợ sai mục đích, nhà thầu thi công nợ đọng vốn hỗ trợ, mua sắm thiết bị y tế ngoài danh mục được hỗ trợ…

Hiện thanh tra đang tiến hành 7 vụ việc khác.

Riêng đối với lĩnh vực phòng chống tham nhũng, qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thanh tra đã phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 3 vụ, 6 đối tượng; qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng. Như vậy, 3 tháng, cả nước phát hiện 11 vụ tham nhũng với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng.  

Thông tin thêm về diễn biến cuộc thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh cho biết, cuộc thanh tra này đã kết thúc nhưng quá trình ban hành kết luận bị chậm. Thanh tra Chính phủ đã 2 lần báo cáo Thủ tướng vấn đề chậm trễ với lý do cuộc thanh tra tại ngân hàng này có nhiều nội dung và rất phức tạp vì các món vay chuyển đổi, sang nhượng qua lại.

Được biết, cuộc thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã kết thúc từ đầu tháng 7/2012, đến nay vẫn chưa ra được kết luận thanh tra. Nhiều vấn đề phát hiện trong quá trình thanh tra đã được chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an xử lý như phần sai phạm tại Chi nhánh Nam Hà Nội, sai phạm liên quan đến ngành Hải quan…

Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh khẳng định kết luận chính thức về cuộc thanh tra này sẽ sớm có trong thời gian tới. Dù việc ban hành kết luận chậm, phía Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã rất tích cực khắc phục các sai phạm như đốc thúc truy thu nợ, tự xử lý cán bộ vi phạm…