Cảnh báo sai phạm về thuế trong kinh doanh bất động sản

Cảnh báo sai phạm về thuế trong kinh doanh bất động sản

Nhận diện các hành vi sai phạm trên lĩnh vực kinh doanh chuyển nhượng bất động sản (BĐS), ngành Thuế tỉnh Bình Định đã đưa ra những cảnh báo đến doanh nghiệp (DN), cá nhân để họ chủ động sửa sai, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế...