300 đại biểu sẽ dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố

Thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 21/2/2023.

300 đại biểu sẽ dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn