Rà soát hệ thống văn bản pháp luật cần được tiến hành thường xuyên, liên tục

Rà soát hệ thống văn bản pháp luật cần được tiến hành thường xuyên, liên tục

Sáng 17/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 tới đây theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.
Nhiều thách thức trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Nhiều thách thức trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu dẫn đến phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn.
Nhiều bước tiến mới, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Nhiều bước tiến mới, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
Ưu tiên giám sát sớm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ưu tiên giám sát sớm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát ưu tiên triển khai sớm hoạt động giám sát về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đóng góp vào việc hoàn thiện dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7.