VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 6 ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội hoàn thành chương trình đề ra

6 ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội hoàn thành chương trình đề ra

Chiều ngày 25/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các cơ quan hữu quan để tổng kết sơ bộ tuần họp đầu tiên theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, qua 6 ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã cơ bản hoàn thành chương trình đề ra.

Chính thức miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch COVID-19

Chính thức miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch COVID-19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH14 ngày 19/10/2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 4, hoàn thành chương trình đề ra

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 4, hoàn thành chương trình đề ra

Sáng ngày 14/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thương kỳ thứ 4. Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Phiên họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

 Thí điểm chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng

Thí điểm chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng

Chiều ngày 11/10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thường kỳ thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hai tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế và TP. Hải Phòng. Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trên.

Bàn thảo nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Bàn thảo nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Sáng ngày 11/10, dưới sự chủ trì của Chủ tich Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 4. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra cuối tháng 10, đồng thời, xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng quốc gia trong thời gian tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung 14.620 tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung 14.620 tỷ đồng cho phòng, chống dịch

Ngày 30/9/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thông qua chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

Thông qua chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

Chiều ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 3

Chiều ngày 22/9, sau 8 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, hoàn thành chương trình đề ra để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp Quốc hội và quyết định các nội dung theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 3.

Ban hành giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước ngày 1/10/2021

Ban hành giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước ngày 1/10/2021

Tại phiên họp sáng ngày 16/9/2021, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Nhất trí cần ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thanh Hóa

Nhất trí cần ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thanh Hóa

Ngày 16/9, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Tại phiên họp, đa số các ý kiến đồng tình với các nội dung dự thảo trình và hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2022.

Xem xét, quyết định giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ đối tượng chịu tác động của dịch bệnh

Xem xét, quyết định giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ đối tượng chịu tác động của dịch bệnh

Sáng ngày 13/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thường kỳ thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc. Diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22/9, phiên họp sẽ quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét và quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19...

Miễn, giảm thuế là chính sách hỗ trợ thiết thực với doanh nghiệp

Miễn, giảm thuế là chính sách hỗ trợ thiết thực với doanh nghiệp

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch COVID-19 do Bộ Tài chính soạn thảo với nhiều nhóm chính sách mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân duy trì hoạt động và phục hồi sản xuất - kinh doanh.

03 phương án tổ chức Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

03 phương án tổ chức Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục phiên họp thường kỳ, sáng ngày 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất ban hành Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022

Thống nhất ban hành Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022

Chiều ngày 17/8/2021, tiếp tục chương trình phiên họp thứ Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Ngày 17/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thường kỳ, cũng là Phiên họp thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua chính sách miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, ngày 13/8/2021, Chính phủ đã có Tờ trình số 289/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch COVID-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành họp Phiên thứ nhất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành họp Phiên thứ nhất

Chiều ngày 20/7, sau khi Quốc hội bầu các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới đã tiến hành họp Phiên thứ nhất.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Chiều 20/7, đại biểu Quốc hội Khóa XV bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo kết quả kiểm phiếu, 475 đại biểu, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại hội trường đã đồng ý thông qua nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Khai mạc Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 14/6, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành họp Phiên họp thứ 57 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 14-15/6/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên bế mạc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên bế mạc

Chiều ngày 27/5, tại Nhà Quốc hội, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp Phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.