4/5 phiên bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 2/2019

Minh Khôi

Tháng 2/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra 5 phiên đấu giá thoái vốn, trong đó, 4/5 phiên bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán.

Cảnh một phiên đấu giá. Nguồn: internet
Cảnh một phiên đấu giá. Nguồn: internet

Với 5 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình, CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, CTCP Cấp nước Cửa Lò, CTCP Lilama 10, CTCP Lilama 69-3, tổng khối lượng chào bán đạt hơn 25,6 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 63,4 triệu cổ phần, gấp 2,48 số cổ phần chào bán.

Thống kê của HNX cho thấy, tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 20,8 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 81%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 490 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 282 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 98 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2019, HNX đã tổ chức 6 phiên đấu giá, tất cả là các phiên đấu giá thoái vốn. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 26,3 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 21,4 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,5%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 6 phiên đấu giá đạt hơn 497,6 tỷ đồng.

Bảng 1. Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 2/2019

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình

14.027.760

14.027.760

350.000.000.000

2

CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

4.858.600

115.500

1.229.151.000

3

CTCP Cấp nước Cửa Lò

2.718.787

2.718.787

27.936.017.400

4

CTCP Lilama 10

1.488.600

1.488.600

61.747.128.000

5

CTCP Lilama 69-3

2.518.454

2.518.454

49.501.941.100

 

Bảng 2. Danh sách các phiên đấu giá tháng 3/2019

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Công ty Cổ phần Lilama 69-1

1.136.430

1/3/2019

8/3/2019

2

Công ty Cổ phần Lilama 18

1.408.730

1/3/2019

8/3/2019

3

Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

4.025.196

28/2/2019

7/3/2019