4 tháng, thu vào ngân sách nhà nước từ thoái vốn đạt 179,2 tỷ đồng

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, ghi nhận các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 05 doanh nghiệp với giá trị là 43,9 tỷ đồng, thu về 179,2 tỷ đồng.

4 tháng, thu vào ngân sách nhà nước từ thoái vốn đạt 179,2 tỷ đồng - Ảnh 1