4 thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/7

Xuất phát từ thay đổi tiền lương cơ sở, từ ngày 1/7/2024 sẽ có nhiều thay đổi với chính sách bảo hiểm y tế mà người dân cần biết.

4 thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 1/7 - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn