5 cây cầu vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm

Theo quy hoạch, có 5 cây cầu vượt sông Sài Gòn nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hai câu cầu đã hoàn thành là cầu Thủ Thiêm (cầu Thủ Thiêm 1) và cầu Ba Son (cầu Thủ Thiêm 2); cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu đi bộ cũng nằm trong quy hoạch, trong đó, cầu Thủ Thiêm 4 đang được TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

5 cây cầu vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm - Ảnh 1

Theo nhandan.vn