5 tháng đầu năm 2023 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD.

5 tháng đầu năm 2023 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD - Ảnh 1