10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD

10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.105,4 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD...
7 tháng, ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD

7 tháng, ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,58 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,81 tỷ USD.
5 tháng đầu năm 2023 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD

5 tháng đầu năm 2023 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD.
Các chỉ số kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023

Các chỉ số kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023

Theo số liệu công bố ngày 29/5 của Tổng cục Thống kê, các chỉ số xuất-nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm tiếp tục đà suy giảm, nhưng cán cân thương mại vẫn xuất siêu 9,8 tỷ USD. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đạt hơn 10 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng năm 2023: Uớc tính xuất siêu 6,35 tỷ USD

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước (xuất siêu 2,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,04 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,39 tỷ USD.
Tháng 2/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 49,46 tỷ USD

Tháng 2/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 49,46 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2023 ước đạt 49,46 tỷ USD, trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 25,88 tỷ USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 23,58 tỷ USD.
Tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD

Tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3%, so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2023 ước tính xuất siêu 3,6 tỷ USD.