6 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Theo daibieunhandan.vn

Từ ngày 1/1/2022, 6 luật thuộc nhiều lĩnh vực có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý.

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2022  - Ảnh 1