Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 9/2022

Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực trong tháng 9/2022

Tháng 9/2022, hàng loạt chính sách tài chính bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện; Thay đổi về thủ tục nhập khẩu xe không nhằm mục đích thương mại; hay quy định về mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...
Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 8/2022

Điểm lại chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 8/2022

Tháng 8/2022, một loạt chính sách mới liên quan đến tài chính chính thức có hiệu lực. Trong đó, có thể kể đến: Quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải nộp phí đến 150 triệu đồng; mức lệ phí đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉ Chứng chỉ hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; quy định về hỗ trợ đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch COVID-19...
Hướng dẫn xử lý mã số thuế đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Hướng dẫn xử lý mã số thuế đã cấp cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thuế, các địa điểm kinh doanh không thuộc trường hợp trực tiếp kê khai nộp thuế, hoặc thuộc trường hợp kê khai nộp thuế qua trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành thì Cục Thuế quyết định việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Điểm lại chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Tháng 5/2022, nhiều chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính bắt đầu có hiệu lực như: Sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; Chế độ quản lý tài chính theo hình thức viện trợ bằng tiền hỗ trợ ngân sách nhà nước; Đối tượng lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán...
Nắm vững quy tắc xuất xứ trong UKVFTA

Nắm vững quy tắc xuất xứ trong UKVFTA

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2021 đã tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ thương mại hai chiều giữa hai nước. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả hơn những ưu đãi từ hiệp định, các chuyên gia cho rằng, DN Việt cần nắm vững cam kết về quy tắc xuất xứ của Vương quốc Anh.
Tiềm năng lớn nhất của RCEP từ góc độ hợp tác kinh tế

Tiềm năng lớn nhất của RCEP từ góc độ hợp tác kinh tế

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực Đông Á (RCEP) có hiệu lực vào năm 2022 với tư cách là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới. Hiệp định đã được phê chuẩn khi đối mặt với những bất ổn chính trị và thương mại quốc tế lớn và là một sự thúc đẩy đáng kể cho hệ thống thương mại toàn cầu.