6 tháng, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 40 thủ tục hành chính

Thiết kế: Gia Hân

Thời gian qua, Bộ Tài chính luôn chú trọng cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quyết định rà soát, bãi bỏ 40 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 29 thủ tục hành chính; công bố mới 12 thủ tục hành chính...

6 tháng, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 40 thủ tục hành chính - Ảnh 1