VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Cục Thuế Khánh Hòa: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2021

Cục Thuế Khánh Hòa: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2021

Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính cùng sự nỗ lực của cán bộ công chức, Cục Thuế Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ đề ra trong cải cách hành chính năm 2021 của Cục Thuế Khánh Hòa đều thực hiện đúng tiến độ.

Bộ Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách hành chính

Bộ Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách hành chính

Với vai trò là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, quan điểm của Bộ Tài chính là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Đây chính là động lực để toàn ngành Tài chính không ngừng cải cách hành chính để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, người dân.

Bộ Tài chính luôn chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính (*)

Bộ Tài chính luôn chủ động cắt giảm các thủ tục hành chính (*)

Bộ Tài chính luôn chủ động rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước cũng như hỗ trợ doanh nghiệp.

Quyết liệt cải cách hành chính 2021-2030, tạo nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp hồi sinh

Quyết liệt cải cách hành chính 2021-2030, tạo nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp hồi sinh

Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ ban hành chỉ ra 6 nội dung cần cải cách mạnh mẽ, góp sức hỗ trợ các doanh nghiệp hồi sinh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh Covid-19

Đẩy mạnh cải cách hành chính về bảo hiểm xã hội trong bối cảnh Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chỉ thị số 2165/CT-BHXH về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành bảo hiểm xã hội.

Cục Thuế Quảng Ninh tăng 3 bậc về xếp hạng Chỉ số SIPAS

Cục Thuế Quảng Ninh tăng 3 bậc về xếp hạng Chỉ số SIPAS

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa công bố xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành (SIPAS) năm 2020. Theo đó, Cục Thuế Quảng Ninh xếp thứ 3, tăng 3 bậc so với năm 2019.

Hải quan Bình Dương hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng đầu năm

Hải quan Bình Dương hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” trong 6 tháng đầu năm

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của cấp trên, trong 6 tháng đầu năm 2021,Hải quan Bình Dương đã thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn chủ động cải cách hành chính trên tất cả các mặt công tác. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm bản lề 2021 có ý nghĩa quan trọng để Tổng cục DTNN đạt được các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025 và góp phần hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Tài chính giao.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác trọng tâm

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác trọng tâm

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã quyết liệt, sát sao lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Các giải pháp này tiếp tục được quán triệt, nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 với 35 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ tại Bộ Tài chính

Triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ tại Bộ Tài chính

Ngày 26/04/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 853/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Bộ Tài chính.

Ngành Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực cải cách hành chính

Ngành Tài chính lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực cải cách hành chính

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực cải cách, thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, thiết lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin, ứng dụng hiện đại phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Cục Thuế Quảng Ninh đang ra sức đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước, cải thiện điểm số và thứ hạng của Cục Thuế.

Bốn mục tiêu, bốn giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Bốn mục tiêu, bốn giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm thực hiện các thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Cục Thuế Quảng Ninh đã xác định rõ các mục tiêu, giải pháp cụ thể triển khai trong năm.

Cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Cải cách quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, thời gian qua, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá, đổi mới cơ chế quản lý theo tinh thần hợp tác, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngành Tài chính chuyển mình thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành Tài chính chuyển mình thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Tài chính luôn xác định, chuyển đổi số là cơ hội để Ngành đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá thực hiện cải cách quản lý, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính phục vụ

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính phục vụ

Hướng đến hình thành “Kho bạc số”, lấy khách hàng làm trọng tâm, thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã đồng bộ triển khai và thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp cải cách, từ tổ chức bộ máy đến hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, an toàn và hiệu quả.

Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Bước chuyển lớn trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan

Hòa vào thành tích chung của toàn ngành Tài chính, với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, năm 2020, ngành Hải quan đã đạt được quả tích cực trên nhiều phương diện, đặc biệt là tạo bước chuyển lớn trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa hải quan.

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngày 30/12/2020, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với 7 nội dung.

Điểm sáng trong cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước Bến Tre

Điểm sáng trong cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước Bến Tre

Với mục tiêu hình thành Kho bạc Nhà nước “ba không”: không tiền mặt, không chứng từ giấy, không khách hàng giao dịch, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre luôn chú trọng đến cải cách hành chính (CCHC); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.