Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Hải quan Bắc Ninh cải cách, hiện đại hoá hướng tới hải quan thông minh

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã và đang cải cách, hiện đại hóa mạnh mẽ hướng tới hải quan thông minh nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý.
Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân

Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân

Cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến là xu hướng tất yếu, là yếu tố quan trọng của chương trình cải cách hành chính giai đoạn hiện nay. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến làm cho hoạt động quản lý hành chính trở nên công khai, minh bạch hơn; góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết phân tích thực trạng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân hiện nay, từ đó, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân.
Bộ Tài chính phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số

Bộ Tài chính phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả ngày càng rõ nét hơn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được nâng lên và phát triển theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của ngành Tài chính trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số.