7 mục tiêu thực hiện chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn TP. Hà Nội

Theo hanoimoi.com.vn

Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 3/11/2021 của UBND TP. Hà Nội nêu rõ 7 mục tiêu trong triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

7 mục tiêu thực hiện chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn TP. Hà Nội
7 mục tiêu thực hiện chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn TP. Hà Nội - Ảnh 1