Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tới đoàn viên và người lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tới đoàn viên và người lao động

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động về tình hình dịch COVID-19, sự xuất hiện của các biến chủng mới, vừa qua, Công đoàn Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 220/CV-CĐ về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tới đoàn viên và người lao động.
Vietcombank quán triệt thực hiện tốt “3 không” trong phòng, chống tham nhũng

Vietcombank quán triệt thực hiện tốt “3 không” trong phòng, chống tham nhũng

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, là doanh nghiệp (DN) mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, với vị thế của ngân hàng số 1 Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã luôn chủ động quán triệt và thực hiện quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), nêu tấm gương điển hình trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và ngành Ngân hàng… Tự hào về truyền thống và lịch sử vẻ vang, các đảng viên, cán bộ và người lao động Vietcombank luôn thực hiện tốt “3 không” trong PCTN.
Địa phương được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19

Địa phương được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19

Để xử lý khó khăn cho một số địa phương trọng điểm thu, Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội đã quy định, trường hợp sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện chính sách tiền lương, các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và 2022.
Dấu ấn xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021

Dấu ấn xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, vai trò “tích cốc phòng cơ” của ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) cũng luôn vẹn nguyên giá trị. Vai trò quan trọng đó càng được khẳng định đậm nét hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đặc biệt, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) kịp thời trong phòng, chống dịch đã trở thành dấu ấn nổi bật trong công tác của ngành DTNN trong năm 2021 vừa qua.