7 nhiệm vụ của ngành Chứng khoán trong thời gian tới

PV.

Tại buổi họp báo chuyên đề “Thị trường chứng khoán 8 tháng đầu năm 2016 và những giải pháp”, ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chỉ ra 7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Chứng khoán trong thời gian tới.

8 tháng đầu năm, TTCK Việt Nam được đánh giá là 1 trong 05 thị trường thế giới có mức tăng trưởng cao nhất. Nguồn: internet
8 tháng đầu năm, TTCK Việt Nam được đánh giá là 1 trong 05 thị trường thế giới có mức tăng trưởng cao nhất. Nguồn: internet

Trong 8 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Chỉ số VN-Index đã đạt mức đỉnh trong 8 năm trở lại đây (kể từ tháng 3/2008), thanh khoản tăng mạnh, mức vốn hóa thị trường đạt mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Các hoạt động huy động vốn, thu hút nhà đầu tư ngoại, hoàn thiện cơ chế chính sách, tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán, triển khai các sản phẩm mới... tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN cho biết, để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra, trong thời gian tới, UBCKNN tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách

Hiện nay, UBCKNN đang xây dựng kế hoạch sửa đổi Luật Chứng khoán; Tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 108 và Nghị định về quản trị công ty và Ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi Nghị định 108; Thông tư sửa đổi Thông tư 234 về giao dịch trái phiếu chính phủ; thông tư về trái phiếu doanh nghiệp; Hoàn tất các quy chế, quy trình cho TTCK phái sinh; sản phẩm mới covered warrant...

Thứ hai, về thị trường cổ phiếu

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Quyết định 51 và gắn với việc niêm yết, đăng ký giao dịch theo Nghị định 60; Bổ sung chế tài xử lý các DNNN cổ phần hóa không hoặc chậm thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch...

Nghiên cứu bổ sung quy định hướng dẫn nghiệp vụ chào bán theo phương pháp dựng sổ (book building) vào Nghị định về cổ phần hóa và xây dựng văn bản hướng dẫn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng; Tăng cường áp dụng chuẩn mực kế toán và kiểm toán và thực hiện các biện pháp cải tiến thị trường đăng ký giao dịch (UpCoM), đồng thời rà soát, phân loại cổ phiếu trên thị trường UpCom.

Thứ ba, về chứng khoán phái sinh, đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán

Theo đó, UBCKNN tiếp tục hoàn thiện các Quy chế chi tiết về sản phẩm, giao dịch, thanh toán bù trừ, thành viên và giám sát; chuẩn bị cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ để đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động trong năm 2017.

Tiếp tục tuyên truyền, đào tạo chứng khoán phái sinh; nghiên cứu triển khai sản phẩm covered warrant; Tiếp tục xây dựng bộ chỉ số chung cho toàn TTCK; xây dựng tiêu chí phân ngành thống nhất tại 2 Sở Giao dịch Chứng khoán theo thông lệ quốc tế...

Thứ tư, về hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu

Đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu Chính phủ, đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm phát hành trái phiếu lãi suất thả nổi, tập trung hoàn chỉnh bộ sản phẩm repo trái phiếu...

Phát triển hệ thống thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ để thiết lập hệ thống nhà tạo lập thị trường trên thị trường trái phiếu Chính phủ theo thông lệ quốc tế; Hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp và công tác chuẩn bị để có thể đưa thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp vào hoạt động trong năm 2017.

Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng frontier market lên hạng emerging market trên bảng xếp hạng MSCI.

Thứ sáu, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty chứng khoán.

Thứ bảy, tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân trên TTCK, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhiều lần.

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK; Tiếp tục đổi mới phương pháp phân tích và hoàn chỉnh quy trình giám sát giao dịch và giám sát tuân thủ.