7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường vốn trong năm 2023

Nội dung: Tuấn Phùng - Thiết kế: Gia Hân

Năm 2023, nền kinh tế được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó, việc phát triển thị trường vốn cần được triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp từ hoàn thiện khung khổ pháp lý, phát triển toàn diện các cấu phần thị trường, đa dạng sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư đến tăng cường quản lý giám sát, thanh tra đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả.

7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường vốn trong năm 2023 - Ảnh 1