7 thách thức lớn của ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2023

7 thách thức lớn của ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2023

Nợ xấu, áp lực tăng vốn, suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, rủi ro an ninh mạng, cạnh tranh với Fintech và sự co hẹp của thị trường vốn đang là những thách thức lớn đối với ngành Ngân hàng, theo Vietnam Report.
7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường vốn trong năm 2023

7 nhiệm vụ trọng tâm phát triển thị trường vốn trong năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó, việc phát triển thị trường vốn cần được triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp từ hoàn thiện khung khổ pháp lý, phát triển toàn diện các cấu phần thị trường, đa dạng sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư đến tăng cường quản lý giám sát, thanh tra đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả.
Thúc đẩy thị trường vốn phát triển ổn định, an toàn, bền vững năm 2023

Thúc đẩy thị trường vốn phát triển ổn định, an toàn, bền vững năm 2023

Trong năm 2023, dự báo nền kinh tế trong nước và toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Do đó, việc phát triển thị trường vốn cần được triển khai đồng bộ với các nhóm giải pháp từ hoàn thiện khung khổ pháp lý, phát triển toàn diện các cấu phần thị trường, đa dạng sản phẩm... đến tăng cường quản lý giám sát, thanh tra đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả.
Phát triển thị trường vốn an toàn, hiệu quả, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế

Phát triển thị trường vốn an toàn, hiệu quả, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế

Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề “Lành mạnh hoá thị trường tài chính và bất động sản, phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung phát triển thị trường vốn nhằm khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế phát triển.
Phát triển thị trường Tài chính Việt Nam an toàn, hiện đại và bền vững

Phát triển thị trường Tài chính Việt Nam an toàn, hiện đại và bền vững

Thị trường tài chính (TTTC) Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trước những tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, TTTC Việt Nam dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, việc xây dựng định hướng nhằm phát triển TTTC Việt Nam theo hướng đảm bảo an toàn, hiện đại, bền vững là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.