8 mặt hàng ô tô sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ 1/1/2015

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngoài mặt hàng ô tô dự kiến sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015, còn có 1 mặt hàng cá và 1 mặt hàng xe máy.

 8 mặt hàng ô tô sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ 1/1/2015
8 mặt hàng ô tô dự kiến sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015. Nguồn: internet

Giữ nguyên thuế suất phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Trong văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, các hiệp hội VAMA và VASEP, Bộ Tài chính cho biết, ngày 15/11/2013, Bộ đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 để thực hiện cắt giảm theo cam kết WTO 2015.

Trong đó, Việt Nam chỉ cam kết về thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu. Thuế suất các mặt hàng hiện đang quy định mức 17% đối với mặt hàng phế liệu sắt thép, trừ phế liệu thép không gỉ quy định mức 15%; mức 22% đối với mặt hàng phế liệu kim loại màu.

Các mức thuế suất này đã thấp hơn hoặc bằng mức cam kết WTO (cam kết cuối cùng vào năm 2012) và được duy trì từ Thông tư số 157/2011/TT-BTC, Thông tư số 193/2012/TT-BTC, Thông tư số 164/2013/TT-BTC. Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến giữ nguyên các mức thuế xuất khẩu 17%, 15%, 22% đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép và phế liệu kim loại màu.

Điều chỉnh 10 dòng thuế, ngân sách giảm thu 11,6 tỷ đồng

Với biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính tiến hành rà soát trên nguyên tắc mức thuế suất không được cao hơn mức cam kết WTO năm 2015; mức thuế suất nằm trong khung thuế suất do UBTVQH quy định; Trường hợp nếu mức cắt giảm thuế suất là số thập phân thì sẽ làm tròn xuống, đảm bảo không vượt cam kết WTO và để đơn giản Biểu thuế.

Theo đó, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành có 9.471 dòng thuế, gồm 43 mức thuế suất. Thực hiện cam kết WTO, năm 2015 Việt Nam phải cắt giảm 13 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô, 1 dòng hàng xe máy).

Tuy nhiên trong số 13 dòng thuế này, có 3 dòng thuế đang có mức thuế suất năm 2014 thấp hơn cam kết năm 2015, vì vậy không thuộc diện phải giảm thuế suất. Theo đó, từ 01/01/2015, Việt Nam sẽ phải thực hiện cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của 10 dòng thuế xuống bằng mức cam kết WTO cho năm 2015, gồm 1 mặt hàng cá, 8 mặt hàng ô tô, 1 mặt hàng xe máy.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, lấy giả định kim ngạch những mặt hàng này là kim ngạch nhập khẩu năm 2013, tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu theo thuế suất MFN chiếm khoảng 35% thì trường hợp giảm thuế  10 dòng thuế này sẽ làm giảm số thu thuế nhập khẩu đối với NSNN là 552.430 USD, tương đương 11,6 tỷ đồng (tính theo tỷ giá 1 USD=21.080 VND).

Bộ Tài chính cho biết, để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ cam kết quốc tế, Thông tư cắt giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO cần được ban hành để có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

10 dòng thuế được điều chỉnh giảm gồm:

Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04: mã hàng 0303.19.00 loại khác giảm từ 19% xuống còn 18%.

Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua: mã hàng 8703.23.40 Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes giảm từ 67% xuống còn 64%; mã hàng 8703.23.94 Dung tích xi lanh trên 2.500 cc giảm từ 67% xuống còn 64%; mã hàng 8703.24.51 Xe bốn bánh chủ động giảm từ 59% xuống còn 55%; mã hàng 8703.24.59 Loại khác giảm từ 67% xuống 64%; mã hàng 8703.24.70 Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes) giảm từ 67% xuống còn 64%; mã hàng 8703.24.91 Xe bốn bánh chủ động giảm từ 70% xuống còn 55% và mã hàng 8703.24.99 Loại khác từ 70% xuống 64%.

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa: mã hàng 8704.10.23 Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn giảm từ 59% xuống còn 56%.

Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng: mã hàng 8711.50.90 loại khác giảm từ 47% xuống còn 40%.