Phân tích kỹ tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam

Phân tích kỹ tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam

Đánh giá cao kết quả nghiên cứu, thời gian hoàn thành báo cáo "Chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu, tác động đến Việt Nam", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân tích, đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam. Trong đó, cần tập trung đánh giá tác động đến: Ngân sách nhà nước; nhà đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Đề xuất điều chỉnh mức thuế đối với mặt hàng thuốc lá và phân bón

Đề xuất điều chỉnh mức thuế đối với mặt hàng thuốc lá và phân bón

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển tới đề nghị sửa đổi, điều chỉnh nâng mức thuế suất đối với thuốc lá điếu và chế phẩm thuốc lá; đồng thời, kiến nghị Bộ tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)...
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và kiến nghị

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và kiến nghị

Bài viết trình bày một cách khái quát về những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam trong những năm vừa qua. Trên cơ sở phân tích những tồn tại, bất cập và những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng

Doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng

Để thực hiện thống nhất quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 theo quy định, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 3438/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Tổng cục để yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị định số 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Đề xuất mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mới giữa Việt Nam - EAEU

Đề xuất mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mới giữa Việt Nam - EAEU

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các nước thành viên (gọi tắt là Hiệp định Việt Nam - EAEU FTA) giai đoạn 2022 - 2027.