8 nhóm đối tượng dự kiến tăng lương hưu, bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7

Tại dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất 8 nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp năm 2023.

8 nhóm đối tượng dự kiến tăng lương hưu, bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7 - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn