9 kiến nghị của Cục Hải quan Quảng Ninh

Khánh Huyền

TCTC Online - Năm 2010, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, cắt giảm được 30% thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Thủ tục hải quan điện tử triển khai vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Công tác thu nộp ngân sách đảm bảo đúng quy định, đạt 117% kế hoạch được giao.

Bước sang năm 2011, để hoàn thành các nhiệm vu được giao và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ hải quan và doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đưa ra 9 kiến nghị.

Thứ nhất, hạ tầng viễn thông của các nhà cung cấp dịch vụ còn hạn chế, vẫn còn xảy ra gián đoạn do sự cố đường truyền. Hệ thống an ninh an toàn mạng còn thiếu thiết bị bảo vệ thông tin giữa hải quan và doanh nghiệp qua đường truyền Internet; phần mềm thủ tục hải quan điện tử trong quá trình vận hành còn phát sinh lỗi, chậm được khắc phục. Đề nghị Tổng cục Hải quan sớm cấp mới các thiết bị CNTT đảm bảo an ninh an toàn mạng, cơ sở dữ liệu và nâng cấp phần mềm thông quan điện tử.

Thứ hai, một số chính sách và cơ chế quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) thường xuyên thay đổi nhưng không có hướng dẫn cụ thể, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính. Ví dụ, Vạn Gia theo quy định trước đây thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái nhưng nay theo Nghị định 29/2008/NĐ- CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì Vạn Gia không còn được hưởng ưu đãi thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Đề nghị Tổng cục Hải quan báo cáo các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng chế độ chính sách nói chung và thủ tục Hải quan nói riêng tại khu chuyển tải Vạn Gia.

Thứ ba, công tác thu đòi nợ đọng thuế của các doanh nghiệp giải thể, phá sản và các khoản nợ chây ỳ lợi dụng chính sách ân hạn thuế còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến ngày 31/12/2010, tổng số nợ thuế quá hạn là 21,7 tỷ đồng và nợ cưỡng chế 51,12 tỷ đồng. Việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế theo Luật Quản lý thuế còn thiếu tính khả thi, hiệu quả chưa cao, chưa thu được nợ từ việc áp dụng biện pháp trích tiền gửi của các đối tượng nợ thuế tại Ngân hàng. Kiến nghị sửa một số điều của Luật Quản lý thuế, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý và thu đồi nợ đọng thuế.

Thứ tư, tỷ lệ hồ sơ phân luồng vàng và đỏ trên hệ thống quản lý rủi ro cao, lượng hồ sơ chuyển luồng nhiều nhưng số vụ việc vi phạm phát hiện còn thấp. Tổng cục Hải quan cần xem xét, điều chỉnh lại tiêu chí tính điểm, nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro, bổ sung thêm tham số áp dụng tiêu chí phân tích theo số lượng tờ khai.

Thứ năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được phân bổ 6 chó nghiệp vụ, qua thời gian huấn luyện, sử dụng thực tế và qua kiểm tra của Trung tâm huấn luấn luyện chó nghiệp vụ về khả năng lùng sục phát hiện các chất ma tuý của 6 chó nghiệp vụ thì có 4 con không đảm bảo yêu cầu, chỉ có 2 con đạt yêu cầu. Căn cứ nhu cầu thực tế, với số lượng chó nghiệp vụ nhiều như hiện nay, chất lượng không tốt sẽ dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả, lãng phí nhân lực, tốn kém kinh phí. Tổng cục Hải quan rà soát, đánh giá lại nhu cầu thực tế sử dụng chó nghiệp vụ tại các cục hải quan địa phương, tránh lãng phí, đồng thời thải loại những chó nghiệp vụ không đảm bảo yêu cầu.

Thứ sáu, đề nghị Tổng cục Hải quan quy định thống nhất hoặc hướng dẫn về cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các Chi cục, Đội kiểm soát Hải quan về tên gọi, nhiệm vụ...

Thứ bảy, Cục Hải quan Quảng Ninh hiện có 25 cán bộ công chức tham gia tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến do hải quan làm Trưởng đơn vị, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 4711/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét công nhận lực lượng hải quan tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tầu Dân Tiến là một đơn vị độc lập tương đương cấp Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Thứ tám, hiện Cục Hải quan Quảng Ninh gặp vướng mắc chưa xử lý dứt điểm 6 vụ vi phạm vận chuyển chất thải nguy hại. Riêng lô hàng nhập khẩu máy biến thế có chứa dầu thải độc hại của Công ty Cổ phần Cửu Long Vinashin vi phạm từ 6/2008 nhưng chưa thực hiện quyết định xử phạt buộc tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị các Bộ, ngành xử lý dứt điểm.

Thứ chín, UBND tỉnh Quảng Ninh sớm triển khai quy hoạch lại các địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu tại Móng Cái, giành quỹ đất thành lập Địa điểm kiểm tra tập trung tại cảng Cái Lân, phục vụ thông quan điện tử và quản lý hải quan hiện đại.