9 tháng đầu năm, Chi cục Thuế quận Cái Răng thu ngân sách trên 88 tỷ đồng

NGỌC NHẪN

Ngày 01/10, Chi cục Thuế quận Cái Răng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2012. Đồng chí Trần Thanh Cần - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cái Răng tham dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, Chi cục Thuế quận Cái Răng thu ngân sách trên 88 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chi cục Thuế Quận Cái Răng, trong 9 tháng đầu năm 2012, Quận thu ngân sách với tổng nguồn trên 88 tỷ đồng đạt 57,3%. Nếu không tính tiền sử dụng đất thì Quận thu đạt 67,3%. Trong đó, thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh thu trên 43 tỷ đồng đạt 75% đây nguồn thu chiếm tỷ lệ cao nhất so với các nguồn còn lại; thuế thu nhập cá nhân thu trên 13 tỷ đồng; thuế trước bạ trên 14 tỷ đồng chiếm tỷ lệ trên 57%, phí và lệ phí thu với tỷ lệ 75%, tiền sử dụng đất có tỷ lệ thu thấp nhất với tỷ lệ 29%.

Theo Chi cục Thuế Quận cho biết nguyên nhân thu thấp là do tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, sự suy giảm sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường, việc thực hiện Nghị quyết 13 và 29 của Chính Phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và một số chính sách thuế tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân kinh doanh từng nguồn thu của đơn vị.

Trong quý IV, đồng chí Trần Thanh cần – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cái Răng chỉ đạo Chi cục Thuế Quận cần tập trung quyết liệt trong công tác thu ngân sách, tăng cường lực lượng cán bộ Chi cục Thuế xuống các Phường giúp đỡ thu thuế, đặc biệt là thu thuế đất phi nông nghiệp, đồng thời cần đẩy mạnh xử lý kiên quyết thu thuế nợ đọng còn kéo dài của các công ty cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đúng thời gian quy định của trên giao.