9 thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng...

 9 thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng. Nguồn: internet
Đối tượng áp dụng của Thông tư là thương nhân có Giấy xác nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là khí và LPG) được nhập khẩu nguyên liệu để pha chế khí và LPG; thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thương nhân có đủ điều kiện sản xuất, chế biến khí và LPG thì được nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và gia công xuất khẩu khí và LPG.

Thương nhân có Giấy xác nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí và LPG được nhập khẩu nguyên liệu để pha chế khí và LPG; thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thương nhân có đủ điều kiện sản xuất, chế biến khí và LPG thì được nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và gia công xuất khẩu khí và LPG…

Thông tư cũng quy định cụ thể 9 loại thủ tục hải quan, bao gồm: Thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất; thủ tục hai quan đối với khí và LPG, nguyên liệu tạm nhập chuyên tiêu thụ nội địa; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường ống chuyên dụng; thủ tục hải quan đối với khí và LPG xuất khẩu, nhập khẩu tại giếng ngoài khơi; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu kinh doanh chuyển khẩu; thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu quá cảnh; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và LPG; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và LPG.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2014.