VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2020.

Bộ Tài chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021

Sáng ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”

Bộ Tài chính gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Tân Sửu 2021

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2020

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 được triển khai trong bối kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do đại dịch, biến đổi khí hậu, thiên tai.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính nói chung cũng như cơ quan Bộ Tài chính nói riêng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả công tác của Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong những thành tựu và kết quả đạt được nêu trên, có sự đóng góp to lớn, trực tiếp của ngành Tài chính. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính đã đoàn kết, cố gắng, quyết liệt triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo Bộ về các biện pháp, giải pháp quản lý, điều hành tài chính – NSNN. Nhờ vậy, Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Có thể kể đến việc thực hiện NSNN năm 2020 đạt kết quả tích cực, thu - chi NSNN, bội chi, nợ công tiếp tục được cơ cấu lại, góp phần thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu tài chính - NSNN nhiệm kỳ 2016-2020. Tổng thu NSNN năm 2020 ước đạt 1.507,1 nghìn tỷ đồng, bằng 98% dự toán (giảm 31,9 nghìn tỷ đồng), nhưng đã tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so báo cáo tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Bên cạnh đó, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt khoảng 23,9% GDP, huy động từ thuế và phí đạt khoảng 19,1% GDP; trong đó: thu nội địa đạt xấp xỉ 100% dự toán; thu từ dầu thô đạt 98,3% dự toán (giảm 602 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 93,8% dự toán, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu (sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng) đạt 86,2% dự toán (giảm 28,6 nghìn tỷ đồng).

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tài chính cho các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2019.
Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao tặng cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Tài chính cho các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2019.

Với kết quả thu, chi ngân sách, bội chi năm 2020 ước khoảng 248,5 nghìn tỷ đồng, dưới 4% GDP ước thực hiện (dự toán 3,44% GDP), tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với dự toán, bằng khoảng 10,5% mức Quốc hội cho phép điều chỉnh (tăng tối đa 133,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,15% GDP). Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, bội chi ngân sách bình quân khoảng 3,6% GDP, đảm bảo mục tiêu không quá 3,9% GDP theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các giải pháp quản lý giá, kiềm chế lạm phát; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phát hành trái phiếu chính phủ với kỳ hạn dài (gần 14 năm) lãi suất thấp (chưa đến 3%), góp phần hạ mặt bằng lãi suất thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Thị trường vốn tiếp tục phát triển (cả thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm) tăng nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát triển...

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch; xây dựng Chính phủ điện tử, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công; quản lý nợ công, quản lý công sản chặt chẽ góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, duy trì định mức tín nhiệm quốc gia với triển vọng ổn định (trong khi đó nhiều quốc gia bị xuống hạng tín nhiệm)...

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị tất cả các đơn vị tổ chức thực hiện quyết liệt công tác của Bộ Tài chính ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. 

Đại diện đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính.
Đại diện đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Theo đó, các đơn vị trong Bộ cần nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: Hoàn thiện thể chế chính sách tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngân sách, quản lý nợ công bền vững, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ theo hướng tinh gọn và hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật trong việc thi hành công vụ; thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ quản lý tài chính - ngân sách, công khai minh bạch trong quản lý tài chính, góp phần phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

Ngành Tài chính tiếp tục chủ động hội nhập tài chính, thực hiện các cam kết tài chính trong FTA, nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia, tạo ra thế và lực để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức về tài chính ngân sách, phát động phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt.

Đồng thời, quán triệt, triển khai có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao...

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã ký kết giao ước thi đua năm 2021, với mục tiêu thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; tăng cường kỷ cương, kỉ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM