VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

Trong 5 tháng đầu năm, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thực hiện xuất 101.210 kg gạo hỗ trợ học sinh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, 5 tháng đầu năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện xuất cấp kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG).

Phát huy vai trò dự trữ quốc gia trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Xuất cấp hóa chất khử khuẩn cho Bắc Giang, Bắc Ninh từ nguồn dự trữ quốc gia

Xuất cấp gần 70 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum trong thời gian giáp hạt

Trong 5 tháng đầu năm, mặc dù phải đối với với không ít khó khăn do đại dịch Covid-19, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã quyết tâm triển khai thực hiện nhập, xuất hàng DTQG kịp thời, hiệu quả; thực hiện bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn.

Tính đến ngày 30/5/2021, đơn vị đã hoàn thành nhập kho 2.000 tấn thóc Đông Xuân 2021, đạt 100% chỉ tiêu, hoàn thành nhập kho 6.500 tấn thóc vụ Đông Xuân 2021 đạt 100% chỉ tiêu; nhập 23.000 chiếc phao tròn. Đến nay, đơn vị đang thực hiện công tác bảo quản ban đầu thóc gạo Đông xuân 2021. Thời gian qua, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thực hiện xuất 101.210 kg gạo hỗ trợ học sinh.

Công tác quản lý chất lượng hàng DTQG luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Do đó, các quy trình kỹ thuật bảo quản được đơn vị thực hiện một cách nghiêm ngặt, từ khâu chuẩn bị xuất, nhập đến quá trình kiểm tra giám sát chất lượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường tập huấn các kỹ thuật về kiểm tra chất lượng thóc, gạo cho thủ kho, cán bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ hàng hóa DTNN theo đúng quy trình, quy phạm của ngành DTNN, chất lượng hàng hóa dự trữ đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản; chất lượng vật tư như xuồng cao tốc, nhà bạt, phao tròn cứu sinh cũng đảm bảo chất lượng, sẵn sàng khi xuất ra sử dụng.

Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa kho bảo quản DTNN, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện báo cáo rà soát hiện trạng hệ thống kho tàng, tích lượng các điểm kho phục vụ điều chỉnh quy hoạch hệ thống kho tàng DTNN; lập dự toán đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn năm 2021; Kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn kho tàng giai đoạn (2021-2023); Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, kho tàng hệ thống DTNN.

Song song với đó, Cục tăng cường kiểm tra trực tiếp, kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho, khi lưu kho, khi xuất kho; kiểm tra chuyên quản; kiểm tra thông qua thiết bị quản lý hàng DTQG bằng mã vạch; phát huy sức sáng tạo của đội ngũ thủ kho, kỹ thuật viên; khuyến khích việc tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học, thử nghiệm trong công tác bảo quản và triển khai các đề tài khoa học bảo quản.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản cũng như các nguyên tắc chế độ kế toán hiện hành; Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, gắn tự chủ với trách nhiệm; tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao...

Nhìn chung, thời gian qua, Cục đã được thực hiện nghiêm túc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng DTQG cũng như định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành, đảm bảo an toàn hàng DTQG.

Trong thời gian tới, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức nghiên cứu, theo dõi diễn biến thị trường và tình hình thực tế của đơn vị, lập kế hoạch, chuẩn bị các phương án, tham mưu cho Lãnh đạo sẵn sàng thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch mua lương thực nhập kho DTQG năm 2021.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhập vật tư, thiết bị theo kế hoạch và hợp đồng của Tổng cục DTNN; Phối hợp với các sở, ban, ngành các tỉnh thuộc địa bàn quản lý để tổ chức xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh đảm bảo an toàn về chất lượng, số lượng và thời gian.

Đơn vị cũng sẽ chủ động nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, lập kế hoạch, phương án lương thực kịp thời báo cáo Tổng cục DTNN nhằm thực hiện tốt công tác xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2021; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức triển khai thực hiện xuất vật tư, thiết bị theo chỉ đạo của Tổng cục DTNN.

Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính; có giải pháp cụ thể kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM