VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đảm bảo phòng, chống cháy, nổ và an ninh cơ quan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Bộ Tài chính:

Đảm bảo phòng, chống cháy, nổ và an ninh cơ quan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 49/KHTC-QT yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và an ninh cơ quan tại trụ sở cơ quan trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bộ Tài chính yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài chính phòng ngừa, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc phối hợp triển khai ngay một số nhiệm vụ trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Cụ thể, nhằm đảm bảo thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh, an toàn, đồng thời chủ động kịp thời xử lý khi có sự cố bất ổn xảy ra trong thời gian nghỉ Tết, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính triển khai phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tại trụ sở cơ quan trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong thời gian nghỉ tết, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các bộ, nhân viên thực hiện tốt các quy định về văn minh công sở, về sinh môi trường và an tòa phòng, chống cháy, nổ và an ninh cơ quan. Đặc biệt trong trường hợp, phát hiện các thiết bị, tài sản không đảm bảo an toàn, có dấu hiệu hư hỏng, hoặc có thể gây cháy, nổ... cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thông báo ngay cho bộ phận chức năng để kịp thời kiểm tra, sửa chữa...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM