VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Điểm uy tín - một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG

Ảnh minh họa.

Điểm uy tín - một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG

Việc đánh giá chấm điểm uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia (DTQG) để đảm bảo công khai, minh bạch trong hồ sơ mời thầu, không phải là “loại nhà thầu” mà để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu, tăng tính cạnh tranh giữa các nhà thầu trong đấu thầu mua gạo DTQG... Đây là chia sẻ của ông Phạm Vũ Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khi thông tin về đấu thầu mua gạo DTQG trong năm 2021.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tạo nền tảng phát triển vững bền

Ngành Dự trữ Nhà nước khơi dậy khát vọng cho những thắng lợi mới

[Infographics] Điểm lại những hoạt động nổi bật của Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2020

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh cho biết, năm 2021, Tổng cục DTNN được giao chỉ tiêu mua lương thực nhập kho bằng với chỉ tiêu của năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực tập trung triển khai quyết liệt, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu; lựa chọn các nhà thầu phải có uy tín, năng lực kinh nghiệm để khi được phê duyệt trúng thầu, khẩn trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng cung cấp gạo DTQG bảo đảm số lượng, chất lượng theo đúng tiến độ, kế hoạch được Nhà nước giao.

Việc đấu thầu, tham gia cung ứng gạo cho DTQG được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành. Qua triển khai thực hiện thời gian qua cho thấy, một số quy định chưa đủ sức ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu, chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm.

Từ thực tế triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, Tổng cục DTNN đã tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đấu thầu, nhằm tăng cường ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu khi tham dự thầu cung cấp hàng DTQG nói chung và các gói thầu mua gạo DTQG nói riêng.

Để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và đặc biệt là tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và thực tế tình hình đấu thầu mua gạo DTQG trong các năm qua, tại hồ sơ mời thầu mua gạo năm 2021, các cục DTNN khu vực đã quy định về chấm điểm “uy tín nhà thầu” trong bảng chấm điểm kỹ thuật để đánh giá mức độ uy tín nhà thầu.

Theo đó, việc chấm điểm uy tín nhà thầu trên cơ sở thống kê danh sách uy tín nhà thầu trong việc cung cấp hàng DTQG trong thời gian 5 năm (từ năm 2016 đến năm 2020) được đánh giá bằng phương pháp chấm điểm theo các tiêu chí  sau:

Một là, nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh trúng thầu, ký kết hợp đồng, thực hiện các điều khoản của hợp đồng theo đúng quy định.

Hai là, nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện một phần hoặc không thực hiện theo đúng tiến độ (giao hàng chậm) hoặc giao hàng từ một lần trở lên không đảm bảo chất lượng khiến các đơn vị từ chối nhập hàng.

Ba là, nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng.

Trên cơ sở các tiêu chí chấm điểm uy tín nhà thầu trên, điểm uy tín chỉ là một trong nhiều tiêu chí khi đánh giá lựa chọn nhà thầu. "Đây không phải là điều gì quá mới, có mới chỉ là mới đối với ngành DTNN để xử lý các bất cập trong hoạt động đấu thầu mua hàng DTQG", Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh cho biết.

Hàng năm, Tổng cục DTNN sẽ cập nhật, bổ sung danh sách uy tín các nhà thầu theo các nhóm tiêu chí nêu trên và coi đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để theo dõi, đánh giá, xếp hạng uy tín của từng nhà thầu theo mức độ tuân thủ quy định về đấu thầu và thực hiện các hợp đồng đã ký. Từ đó, làm cơ sở đưa vào tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu về kỹ thuật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong các hồ sơ mời thầu mua gạo DTQG các đợt đấu thầu tiếp theo.

Các nhà thầu có lịch sử chấp hành tốt sẽ có điểm uy tín cao khi tham dự thầu các gói thầu cung cấp gạo DTQG. Các nhà thầu có lịch sử chấp hành không tốt như từ chối ký hợp đồng khi đã trúng thầu hoặc có lịch sử không tuân thủ đúng quy định của hợp đồng (về thời gian giao hàng, về chất lượng, số lượng hàng…), tùy theo mức độ sẽ bị đánh giá, xếp hạng uy tín thấp hơn.

Như vậy, để đảm bảo công khai, minh bạch trong hồ sơ mời thầu, ông Phạm Vũ Anh cho rằng, việc đánh giá chấm điểm uy tín nhà thầu không phải là “loại nhà thầu” mà để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu (nhà thầu có uy tín cao hơn thì sẽ được chấm điểm cao hơn và ngược lại), tăng tính cạnh tranh giữa các nhà thầu trong đấu thầu mua gạo DTQG và các Cục DTNN khu vực sẽ lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất, đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và hồ sơ mời thầu.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các cục DTNN khu vực tập trung triển khai quyết liệt, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu; lựa chọn các nhà thầu phải có uy tín, năng lực kinh nghiệm để khi được phê duyệt trúng thầu khẩn trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng cung cấp gạo DTQG bảo đảm số lượng, chất lượng theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM