VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 12/2020 đạt 25,45 tỷ USD

Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.

Kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 12/2020 đạt 25,45 tỷ USD

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2020 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2020) đạt 25,45 tỷ USD, giảm 2,5% (tương ứng giảm 651 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2020.

[Infographics] Xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2020

11 tháng đầu năm 2020 xuất nhập khẩu đạt trên 489 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hóa cuối tháng 11 tăng 12,8%

[Infographics] Xuất nhập khẩu đạt 49 tỷ USD trong tháng 11/2020

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 12/2020 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12/2020 đạt 515,27 tỷ USD, tăng 4,5%, tương ứng tăng 22,05 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 350,9 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng tới 33,37 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 164,36 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 11,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ nửa đầu tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 883 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,18 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2020 đạt 12,28 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 1,11 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 11/2020.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 12/2020 giảm so với nửa cuối tháng 11/2020 ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 188 triệu USD, tương ứng giảm 9%; móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 150 triệu USD, giảm 10,1%; sắt thép các loại giảm 103 triệu USD, tương ứng giảm 32,7%; phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 103 triệu USD, tương ứng giảm 20,5%...

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2020 đến 15/12/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tính đến hết 15/12/2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 267,22 tỷ USD, tăng 6,1% tương ứng tăng 15,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2020 đạt 13,17 tỷ USD, tăng 3,6% (tương ứng tăng 461 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2020.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 12/2020 tăng so với nửa cuối tháng 11/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 185 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 62 triệu USD, tương ứng tăng 111,5%...

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2020 đến 15/12/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tính đến hết 15/12/2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 248,04 tỷ USD, tăng 2,7% (tương ứng tăng 6,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM