Nâng cao hiệu quả thu hút FDI tại Hà Tĩnh

Nâng cao hiệu quả thu hút FDI tại Hà Tĩnh

Những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh trở thành một điểm sáng tăng trưởng của khu vực Bắc Trung bộ. Một trong những yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng của Tỉnh là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng tăng lên. Bài viết phân tích cụ thể thực trạng thu hút vốn FDI của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2022, qua đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư FDI vào địa phương trong thời gian tới.
Ảnh hưởng của dòng vốn FDI đến năng suất lao động tại các địa phương của Việt Nam

Ảnh hưởng của dòng vốn FDI đến năng suất lao động tại các địa phương của Việt Nam

Thông qua các số liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 63 tỉnh thành trong giai đoạn từ 2010 đến 2021, nghiên cứu này cho thấy, có 4 đặc điểm của FDI có tác động tích cực đến năng suất lao động tại các địa phương của Việt Nam gồm: Số vốn FDI đang đầu tư trong nền kinh tế, số dự án FDI đăng ký lũy kế đang hoạt động, số lao động làm trong khu vực FDI, doanh thu thuần của khu vực FDI. Bên cạnh đó, 2 đặc điểm không có tác động đến năng suất lao động của địa phương gồm số vốn FDI đăng ký lũy kế còn hoạt động, số lượng doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong nền kinh tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp thu hút nguồn vốn FDI, thúc đẩy tăng năng suất lao động tại các tỉnh/thành Việt Nam.
Phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Phát triển thương mại điện tử là cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế số tạo nền tảng thuận lợi cho việc ứng dụng các mô hình kinh doanh cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, hoạt động thương mại điện tử tại địa phương này còn nhiều hạn chế, do điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho việc mua - bán, thanh toán qua mạng, vốn đầu tư lớn… Những hạn chế này cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới để thúc đẩy hoạt động kinh tế số ở tỉnh Hưng Yên phát triển ổn định, bền vững.
Chuẩn bị xây dựng dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.183 tỷ đồng

Chuẩn bị xây dựng dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.183 tỷ đồng

Dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) sẽ được Công ty Đầu tư kinh doanh bất động sản và Thương mại Vĩnh Hưng và Công ty TNHH Hòa Bình khởi công xây dựng trong quý II/2023 với quy mô vốn đầu tư khoảng 1.183,4 tỷ đồng.
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 153,5 triệu USD

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 153,5 triệu USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 153,5 triệu USD, bằng 46,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Giải pháp thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công

Giải pháp thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư... triển khai một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.