VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế triển khai các giải pháp thu ngân sách ở chặng “nước rút”

Công chức ngành Thuế đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN

Ngành Thuế triển khai các giải pháp thu ngân sách ở chặng “nước rút”

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 11 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.180 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán pháp được giao. Tuy vậy, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được giao, trong tháng cuối năm, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện tốt "mục tiêu kép".

Lũy kế 11 tháng, số thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 105,9% dự toán

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngành Thuế quyết tâm triển khai thành công hóa đơn điện tử

Theo đó, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế theo tinh thần Nghị quyết số 02-2021/NQ-CP của Chính phủ.

Toàn ngành Thuế cũng sẽ theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu đã được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP khi hết thời gian gia hạn, tránh việc phát sinh nợ thuế và tiền chậm nộp làm tăng thêm khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp (DN).

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho DN và người dân theo các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ Quốc hội để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho DN và người dân, hồi phục và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần tăng thu bền vững cho NSNN.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh công tác quản lý thu trên nền tảng số, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đẩy mạnh điện tử hóa trên phạm vi cả nước ở tất cả các khâu quản lý thuế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của người nộp thuế.

Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Triển khai thực áp dụng đơn điện tử tại các địa phương, góp phần thay đổi phương thức quản lý hóa đơn, tiết kiện chi phí cho DN và tạo thuận lợi trong quản lý thuế.

Cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thu NSNN, bám sát diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh của các DN, quản lý chặt chẽ công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của các DN, đôn đốc DN thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý chặt chẽ tình hình nợ đọng thuế; đặc biệt là tại những địa bàn ít bị ảnh hưởng của dịch bệnh, những địa bàn đã mở cửa trở lại, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những DN có rủi ro cao về thuế, những DN thuộc những lĩnh vực được hưởng lợi trong thời gian đại dịch (thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng…).

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, chống thất thu NSNN, nhất là trong tháng cuối năm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng lành mạnh qua đó khuyến khích, thu hút đầu tư.

Về nhiệm vụ trọng tâm về công tác thu NSNN tháng 12, cơ quan Thuế các cấp sẽ bám sát diễn biến thu, đánh giá, dự báo tình hình thu, đặc biệt là các địa phương có khả năng thực hiện dự toán thấp, từ đó triển khai công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nói chung và giải pháp hỗ trợ các Cục Thuế có tỷ lệ thực hiện dự toán thu thấp trong công tác thu ngân sách. Ban hành công văn hướng dẫn các Cục Thuế triển khai dự toán thu năm 2022; giao dự toán thu quý I/2022 cho Cục Thuế DN lớn và các Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tổng hợp kết quả xử lý của toàn ngành Thuế. Hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc trong quá trình giải quyết khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị quyết số 94 của Quốc hội; Khẩn trương phối hợp với các Vụ/đơn vị hoàn thiện và trình ban hành các quy trình nghiệp vụ về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126, Thông tư số 80.

Khẩn trương đáp ứng yêu cầu nâng cấp về hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM