Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

Tỉnh Lai Châu quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023

2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV. Ngay từ đầu năm, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 298/UBND-KTN ngày 02/02/2023 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Vũ Xuân Bách đề nghị, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành DTNN phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Đã giao vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đã giao vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng), Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Trung ương đã giao vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định. Địa phương có trách nhiệm chủ động xây dựng, phê duyệt, giao kế hoạch, dự toán để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình.
Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm giảm 4,5%

Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm giảm 4,5%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện được 201.786 tỷ đồng, đạt 43% dự toán và giảm 4,5% so với cùng kỳ.
Có 11 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái

Có 11 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế 02 tháng đầu 2023, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế quản lý đã tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán. Trong đó, có 11 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.