VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế sẽ xử lý nghiêm cán bộ sử dụng giấy đi đường sai mục đích

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thuế sẽ xử lý nghiêm cán bộ sử dụng giấy đi đường sai mục đích

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ bố trí cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan giải quyết công văn, văn bản mật, xử lý các công việc cấp bách quan trọng được giao. Đồng thời, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng giấy đi đường sai mục đích, các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh của UBND TP. Hà Nội, Bộ Y tế và Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021

Tổng cục Thuế xử lý công chức vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh

Tổng cục Thuế kêu gọi chung tay ủng hộ Quỹ Vắc-xin và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 386/TB-TCT yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị. 

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 20/CT-UBND; tiếp tục bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ sắp xếp công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan để giải quyết công văn, văn bản mật, xử lý các công việc cấp bách quan trọng được giao (các nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao) đến thời điểm 06h00 ngày 21/9/2021.

Đối với công chức, viên chức, người lao động trong thời gian làm việc tại trụ sở Tổng cục Thuế thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg áp dụng với vùng 1.

Ngoài thời gian làm việc tại trụ sở Tổng cục, công chức, viên chức, người lao động đối chiếu với phân vùng 1, 2, 3 theo nội dung Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBDN TP. Hà Nội để xác định thuộc vùng nào thực hiện biện pháp chống dịch đúng theo quy định của vùng đó.

Tổng cục Thuế sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng giấy đi đường sai mục đích, các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh của UBND TP. Hà Nội, Bộ Y tế và Tổng cục Thuế.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND, các đơn vị thường xuyên, chủ động cập nhật báo cáo lãnh đạo Tổng cục qua Văn phòng các trường hợp thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình nếu bị nhiễm bệnh, các trường hợp F1, F2 và các trường hợp thuộc vùng phong tỏa, cách ly y tế theo thông báo của cơ quan chức năng; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh theo các thông báo trước đây của Tổng cục Thuế đã ban hành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM