VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở một chi bộ ngành Thuế

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ 1 (Đảng bộ Chi cục Thuế Yên Sơn- Tỉnh Tuyên Quang) xác định hoạt động của cán bộ ngành thuế gắn liền với đời sống của nhân dân; thực sự coi người nộp thuế là người bạn đồng hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Đình Luân, Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ 1 có 14 đảng viên, công tác tại các đội: Hành chính, Nhân sự, Tài vụ, Ấn chỉ, Quản lý nợ và thu khác. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ đã xây dựng chương trình, tiêu chuẩn cụ thể về đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên (CBĐV) phấn đấu, rèn luyện. Có đánh giá kết quả thực hiện tại các cuộc họp chi bộ. Qua đó nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt tổ chức kỷ luật, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Mỗi CBĐV căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn đăng ký việc “làm theo”, lấy đó là tiêu chí đánh giá, xếp loại CBĐV và thi đua. Nhờ đó đã tạo cho mỗi CBĐV trong chi bộ tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đội Quản lý nợ và thu khác có nhiệm vụ quản lý khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh; thu thuế quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ về tài sản đăng ký. Đây là một khoản thu có tỷ trọng lớn, chiếm 60% của toàn chi cục. Khối lượng công việc nhiều, cán bộ chỉ có 6 người nhưng trong 4 năm qua, đơn vị luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách của chi cục. Nếu như năm 2008 thu ngân sách đạt 111%, năm 2009 thu ngân sách đạt 104% thì năm 2010 thu ngân sách đạt 161,3%.

Anh Trần Hải Đoan, Đội trưởng Quản lý nợ và thu khác cho biết, chi bộ thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, phân công cụ thể đảng viên phụ trách, bám sát, nắm bắt kịp thời các thông tin về hoạt động, về tài chính của các đơn vị nợ thuế, thực hiện đúng quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, áp dụng các biện pháp thu nợ thuế phù hợp có hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng CBĐV.

Những năm qua, bộ phận “Một cửa” của chi cục ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ trên tinh thần “giảm tối đa sự phiền hà cho nhân dân”. Cùng với đó Đội Hành chính, Nhân sự, Tài vụ, Ấn chỉ đã tham mưu lãnh đạo đơn vị thực hiện cải cách bộ máy tổ chức và cán bộ của cơ quan theo hướng tinh giản biên chế. Năm 2007, chi cục có 61 cán bộ, công chức và 9 đội thuế, trong đó 2 đội thuế liên xã và 7 đội nghiệp vụ. Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ, hiện nay chi cục có 51 cán bộ và 7 đội thuế, trong đó sáp nhập 2 đội là Đội Nghiệp vụ - Dự toán và Đội Tuyên truyền hỗ trợ thành Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền hỗ trợ; Đội Quản lý doanh nghiệp và  Đội Trước bạ thu khác thành Đội Quản lý nợ thuế và thu khác. Sau khi tinh giản biên chế và sáp nhập các đội thuế, hàng năm, các đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

4 năm qua, thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 100% đảng viên trong Chi bộ 1 được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 3 năm liên tục Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Đảng ủy khen thưởng. Năm 2009, chi bộ được Tỉnh ủy công nhận điển hình trong thực hiện cuộc vận động. Năm 2010, tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động,  Chi bộ 1 được Huyện ủy Yên Sơn tặng giấy khen.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM