Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 ở mức cao nhất

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 ở mức cao nhất

Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thi đua cuối năm 2023. Theo đó, toàn ngành Thuế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế quý IV và cả năm 2023 ở mức cao nhất, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.