AIG đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng của ngành xây dựng tại Việt Nam

PV.

(Tài chính) Sáng ngày 22/4/2014 tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế AIG đã tổ chức Hội thảo về “Xu hướng phát triển và quản trị các rủi ro cho các siêu dự án” để giúp các nhà đầu tư nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới trong ngành xây dựng.

Tổng Giám đốc AIG Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Nguồn: financePlus.vn
Tổng Giám đốc AIG Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Nguồn: financePlus.vn
Giá trị thị trường của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam được dự kiến sẽ tăng từ 139,2 nghìn tỷ đồng (7,3 tỷ USD) từ năm 2010 lên đến 288,1 nghìn tỷ đồng (15,1 tỷ USD) vào năm 2015 vì sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam mang lại những dự án xây dựng có quy mô lớn.

Các chuyên gia quốc tế và khu vực trong ngành xây dựng của AIG đã gặp gỡ với các  thành viên ngành công nghiệp xây dựng và bảo hiểm trong nước trong hội thảo được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu bao quát toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của công ty trong ngành xây dựng. "Việc mở rộng liên tục và tăng trưởng của nền kinh tế và của các dự án xây dựng quy mô lớn tại Việt Nam giúp AIG có cơ hội cung cấp cho ngành công nghiệp xây dựng trong nước những lợi thế hiện tại rất mạnh của AIG như về nguồn lực và các khả năng trong ngành công nghiệp xây dựng" - người đứng đầu bộ phận môi giới và quản lý khách hàng của AIG khu vực châu Á, ông Robin Johnson khẳng định cam kết của AIG trong việc đưa ra những cách thức sáng tạo giúp ứng phó với các rủi ro xảy ra và sự tăng trưởng của các dự án xây dựng quy mô lớn trong lĩnh vực này.

Hội thảo cũng nhấn mạnh một giải pháp bảo hiểm được thiết kế tốt có thể giải quyết những rủi ro phức tạp và những thách thức trong các siêu dự án xây dựng trong thế kỷ 21. "Với những kinh nghiệm rất lớn trong ngành xây dựng, cùng với các thế mạnh khác trong thương mại, chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi quản lý, giảm thiểu và tránh các rủi ro" - bà Susan E. Loftus, Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc công ty bảo hiểm AIG Việt Nam phát biểu.

AIG cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng  được hỗ trợ bởi  đội ngũ thẩm định nhiều kinh nghiệm với 38 kỹ sư tập trung vào khu vực châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam. Chuyên môn cao về kỹ thuật giúp AIG hiểu rõ hơn những rủi ro của một số ngành công nghiệp bao gồm Xây dựng, Năng lượng, Bất động sản,và Hàng hải. AIG  được công nhận là tập  đoàn dẫn  đầu thị trường trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và về khả năng hỗ trợ cả chủ sở hữu và nhà thầu các nhu cầu bảo hiểm.