Áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên trong quản lý nước tại khu vực đô thị

Trang Phạm

Giải pháp dựa vào tự nhiên (NbS ) đã được áp dụng phổ biến và mang lại hiệu quả cao trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài nguyên nước, NbS có thể hỗ trợ kiểm soát lũ, hạn chế ngập lụt tại các khu vực đô thị và cải thiện chất lượng nguồn nước. Từ kinh nghiệm của một số quốc gia, Việt Nam áp dụng NbS trong quản lý nước đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên trong quản lý nước tại khu vực đô thị - Ảnh 1