Áp thuế Giá trị gia tăng 5% đối với hàng nông sản là thức ăn chăn nuôi

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trước vướng mắc của một số doanh nghiệp và hải quan các tỉnh, thành phố về việc tính thuế Giá trị gia tăng hàng nông sản là thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về vấn đề này.

 Áp thuế Giá trị gia tăng 5% đối với hàng nông sản là thức ăn chăn nuôi
Nếu mặt hàng nhập khẩu thuộc các mặt hàng đáp ứng quy định về thức ăn chăn nuôi tại Nghị định 08/2010/NĐ-CP thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế Giá trị gia tăng là 5%. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Hải quan, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng, trong đó có nội dung hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng hàng nông sản nhập khẩu là thức ăn chăn nuôi và đang trao đổi với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này.

Theo đó, trong thời gian Thông tư của Bộ Tài chính chưa được ban hành và có hiệu lực, các đơn vị thực hiện theo các công văn hướng dẫn số 10373/BTC-TCHQ ngày 8/8/2013,16664/BTC-TCHQ ngày 2/12/2013, 1299/TCHQ-TXnhập khẩu ngày 11/2/2014 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Theo công văn 16664/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính hướng dẫn: Nếu mặt hàng nhập khẩu thuộc các mặt hàng đáp ứng quy định về thức ăn chăn nuôi tại Nghị định 08/2010/NĐ-CP thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế Giá trị gia tăng là 5%.

Trường hợp đã thực hiện thu thuế Giá trị gia tăng các mặt hàng chế phẩm, chất bổ sung phụ gia trong thức ăn chăn nuôi khác với hướng trên thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì xử lý thuế Giá trị gia tăng và xử phạt theo đúng quy định hiện hành.