Chính sách tài khóa tác động tích cực đến phát triển kinh tế

Linh Hân

Theo thống kê, tổng quy mô chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giai đoạn 2020-2023 ước khoảng 700 nghìn tỷ đồng. Đây là bệ đỡ quan trọng giúp nền kinh tế phục hồi và phát triển.

Chính sách tài khóa tác động tích cực đến phát triển kinh tế - Ảnh 1