Bãi bỏ việc tăng thuế nhập khẩu xăng dầu từ 21/1

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Ngày 21/1, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2015/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Bãi bỏ việc tăng thuế nhập khẩu xăng dầu từ 21/1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Các mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tiếp tục thực hiện theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Như vậy, hiện tại, mức thuế suất của mặt hàng xăng vẫn là 35%; dầu hoả là 35%; dầu madut là 35%; dầu diesel là 30%; xăng máy bay, nhiên liệu bay là 25%.

Đối với các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu của mặt hàng xăng dầu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 21/1/2015 mà đã thực hiện tính thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 06 thì được thực hiện hoàn thuế theo các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 03.