Ban hành 10 điều kỷ luật công chức, viên chức thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Nhằm cải thiện hình ảnh cán bộ công chức thuế, cơ quan Thuế trong mắt người dân, DN và cộng đồng xã hội; đảm bảo thực hiện cam kết của cơ quan Thuế và tạo sự thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục thuế vừa ban hành Quyết định số 1036/QĐ-TCT về 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế và sẽ thực thi ngay trong tháng 6 này.

 Ban hành 10 điều kỷ luật công chức, viên chức thuế
Hình ảnh cán bộ công chức thuế, cơ quan Thuế ngày càng cải thiện trong mắt người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, đây sẽ bước tiếp theo của ngành Thuế sau việc ban hành Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam (với 4 giá trị: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”)... nhằm tiếp tục rà soát, lựa chọn để bố trí, sử dụng cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn để thực thi trong các khâu nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến người nộp thuế.

Xây dựng văn hóa công sở ngành Thuế hướng tới các chuẩn mực giá trị chân, thiện, mỹ làm cho cơ quan Thuế thật sự thân thiện, gần gũi với cộng đồng là địa chỉ tin cậy của người nộp thuế.

Không để xảy ra tình trạng cán bộ có hành vi nhũng nhiễu DN, làm trái các quy trình nghiệp vụ thuế, pháp luật về thuế, thủ tục hành chính để trục lợi.

10 điều kỷ luật công chức, viên chức thuế 

Đối với bản thân, phải:
 
Điều 1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống.
 
Điều 2. Nắm vững pháp luật và các quy định của ngành.
 
Điều 3. Đúng đắn, nghiêm túc trong thi hành công vụ; cởi mở, thân thiện trong giao tiếp; trang phục chỉnh tề, gọn gàng theo quy định của ngành.
 
Đối với cơ quan, phải: 
 
Điều 4. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, kỷ luật của ngành; phục tùng sự phân công.
 
Điều 5. Chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Điều 6. Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp.
 
Điều 7. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Đối với người nộp thuế, phải:
 
Điều 8. Văn minh, lịch sự khi tiếp xúc.
 
Điều 9. Công tâm, tận tụy khi thi hành công vụ; năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả trong giải quyết công việc.
 
Điều 10. Không gây phiền hà, sách nhiễu, vụ lợi.