Quyết định số 777/QĐ-BTC:

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2023


Ngày 12/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 777/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2023.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 777/QĐ-BTC.