Ban hành kế hoạch quốc gia loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone

Xuân Trường

Theo Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang công nghệ sử dụng các chất có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu ở mức thấp hoặc bằng 0, đồng thời triển khai các giải pháp làm mát bền vững nhằm cắt giảm tương đương 11,2 triệu tấn CO2 khí thải vào năm 2045.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kế hoạch này nhằm mục đích quản lý hiệu quả và loại bỏ dần các chất làm suy giảm tầng ozone (ODS) theo Nghị định thư Montreal, bao gồm chlorofluorocarbons (CFC), hydrochlorofluorocarbons (HCFC), halon, methyl bromide, carbon tetrachloride, hydrobromofluorocarbons, chlorobromomethane và methyl chloroform.

Theo đó, Việt Nam sẽ tôn trọng cam kết không sử dụng các sản phẩm có chứa hoặc được làm từ bromochloromethane, carbon tetrachloride (CTC), CFC, Halon, HBFC, methyl chloroform, HCFC 141b và không nhập khẩu các HCFC khác từ năm 2040.

Theo Kế hoạch, Việt Nam sẽ cắt giảm mức tiêu thụ HFC và giảm dần mức tiêu thụ chất này xuống 20% ​​từ năm 2045. Ngoài ra, các chất bị kiểm soát sẽ được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và tái chế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, cùng với đó là việc tăng cường các cơ chế tạo tín chỉ carbon từ tái chế và xử lý các chất này.

Các giải pháp làm mát bền vững cần được lồng ghép vào các chương trình phát triển đô thị cấp quốc gia và cấp tỉnh, kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và các quy hoạch liên quan

Kế hoạch cũng đề ra một loạt nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra, bao gồm xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tăng cường hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực này.