Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới nhất


Bộ Tài chính vừa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Bộ Tài chính vừa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Nguồn: internet
Bộ Tài chính vừa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Nguồn: internet

Tại Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 9/4/2019, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể giá tính lệ phí trước bạ đối với 3.965 loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nhập khẩu; 675 loại xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước; 42 loại xe ô tô pick up, ô tô tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước; 45 loại xe ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên; 120 loại xe ô tô vận tải hàng hóa; 98 loại xe ô tô sản xuất trước năm 2000; 5 loại xe ô tô khác (xe xi téc; xe ô tô tải đông lạnh; xe ô tô tải có cần cẩu; xe đầu kéo; các loại xe bốn bánh có gắn động cơ, xe tải chuyên dùng và các lại xe chuyên dùng khác).

Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với 1.527 loại xe máy nhập khẩu; 596 loại xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước; 9 loại xe máy sản xuất trước năm 2000. Đặc biệt, bảng giá đã quy định rõ giá tính lệ phí trước bạ cho dòng xe điện của Vinfast Klara-A1 là 50 triệu đồng và Klara-A2 là 30 triệu đồng.

Chi tiết bảng giá tính lệ phí trước bạ xem tại đây.